• přesné odlévání mosazi, bronzi, stříbra a zlata
  • odléváme a vyrábíme objekty pro modeláře, pasíře, šperkaře, restaurátory a filmový průmysl formou ztraceného vosku
  • vývoj prototypů (rapid prototyping) formou 3D technologií
  • přesná vizualizace objektu
  • výroba, opracování, leštění a pokovení objektů do finální podoby